Hulp aan Wallonië

Onze club heeft 5.784 € gestort
om snel de dringendste hulp te helpen verzorgen.

Samen met alle andere clubs in Vlaams-Brabant, Antwerpen en Limburg is 250.000 € verzameld om materiaal aan te kopen dat rechtstreeks naar de getroffenen is gegaan in nauwe samenwerking met de lokale Lions clubs in Wallonië.

De twee reportages hiernaast geven u een beeld van de vele initiatieven die door de Lions clubs ondernomen zijn.

Na de waternood op 14 en 15 juli, startte Daniël
van Lions club Minerva in Antwerpen
een hulp-inzamel actie op 18 juli.
Met het Vlaamse Kruis organiseerde hij transport om de ingezamelde goederen te verdelen in Wallonië.
Klik hieronder om een korte reportage te bekijken.

Eind augustus beëindigde een grote inzamelactie die door juf Stefanie van de basisschool “De Brug” in Sint-Job. Deze en de door Lions clubs in Zoersel, Kontich en Zwevegem ingezamelde goederen werden vervoerd en verdeeld in Wallonië.
Klik hieronder voor een korte reportage.

preloader