Gesteunde projecten in het werkingsjaar van 1 juli 2021 tot 30 juni 2022.

CIDAR in Kortenberg

Het vorige busje, dat we ook gesponserd hebben, is dringend aan vervanging toe. Met het busje worden jongeren vervoerd naar hun activiteiten. Meer info over CIDAR vind je hier.

Lions Kortenberg heeft de aankoop van het nieuwe busje gesponserd met een aanzienlijk bedrag van 10.000 €.

Maaltijden voor kansarme kinderen

In verschillende scholen in Kortenberg zijn er kansarme kinderen die geen middagmaal meekrijgen. Deze kinderen worden in alle anonimiteit door de scholen
geïdentificeerd en van maaltijden voorzien.
Lions Kortenberg dekt hiervan de kosten voor een totaalbedrag van 4.273 €.

Hulp aan Wallonië

Onze club heeft 5.784 € gestort
om snel de dringendste hulp te helpen verzorgen.

Samen met alle andere clubs in Vlaams-Brabant, Antwerpen en Limburg is 250.000 € verzameld om materiaal aan te kopen dat rechtstreeks naar de getroffenen is gegaan in nauwe samenwerking met de lokale Lions clubs in Wallonië.

Internationale hulp

Lions heeft op wereldschaal een organisatie LCIF (Lions Clubs International Foundation) die bij grote rampen onmiddellijk geld en goederen kan voorzien op de allereerste nood te lenigen.
Meer info over LCIF vind je hier.
Lions Kortenberg heeft hiervoor 12.504 € gestort.

Opvang van Oekraïense vluchtelingen in het buitenland

Bij het uitbreken van de oorlog in Oekraïne was er grote nood voor de allereerste opvang van vluchtelingen in Polen en Roemenië. Via plaatselijke Lions clubs werden tenten, voedsel en materiaal aangekocht om de eerste noden te lenigen.

Lions Kortenberg heeft in totaal 12.500 € overgemaakt aan de Lions clubs in Polen en Roemenië.

Opvang van Oekraïense vluchtelingen in Kortenberg

In samenwerking met de gemeente Kortenberg werden een aantal initiatieven gestart om vluchtelingen te helpen: zo worden abonnementen voor De Lijn en de NMBS voorzien om ontspanning en werk te zoeken, werd er een bus ingelegd om een orthodoxe paasviering in Leuven bij te wonen en werden kinderen en hun ouders de mogelijkheid gegeven om deel te nemen aan “Leuven Speelt”.

Lions Kortenberg heeft hiervoor 2.876 € gestort.

preloader